Słownik pojęć

Krótkie łańcuchy dostaw

zmniejszenie liczby pośredników między rolnikiem lub producentem żywności a konsumentem. 

Zanim jedzenie trafi na stół konsumenta, musi przebyć długą drogę. Popularyzacja modelu krótkich łańcuchów dostaw zakłada, że ta droga stanie się jak najkrótsza. Na ten moment, łańcuchy dostaw są bardzo długie. Warzywa i owoce, które z powodzeniem mogłyby być hodowane i kupowane lokalnie, muszą przejechać czasem nawet tysiące kilometrów. W związku w tym, na liczbę pośredników, składają się dystrybutorzy, kierowcy, magazynierzy, sprzedawcy. Oprócz tego, że proces ten jest bardzo długi, jest kosztowny i wpływa na cenę żywności. 

Rolnik, który znajduje się na początku tej drogi – choć należy zaznaczyć, że gdy mówimy o warzywach i owocach dostępnych w supermarketach, to nawet nie on, a potężne koncerny są producentami – otrzymuje ułamek kwoty, którą płacimy w sklepach. Skrócenie łańcuchu dostaw zakłada kupno od rolnika bezpośrednio, często za cenę, która nie odbiega od sklepowej, gdyż to i tak jest dla niego bardziej opłacalne, niż sprzedanie swoich plonów na skupie.

Bezpieczeństwo żywnościowe

stan, w którym jedzenie jest dostępne i spełnia wymagania żywieniowe oraz jest bezpieczne do spożycia przez wszystkich ludzi w danej społeczności lub populacji.

Oznacza, że ludzie mają fizyczny dostęp do wystarczającej ilości pożywienia, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby żywieniowe. Dostępność żywności może być zagrożona przez czynniki takie jak ubóstwo, brak infrastruktury transportowej czy ograniczony dostęp do rynków spożywczych. Oznacza, że ​​jedzenie jest cenowo dostępne dla wszystkich, niezależnie od ich dochodów. Wysokie ceny żywności mogą prowadzić do wykluczenia społecznego i niedożywienia.

Oznacza, że jedzenie jest wolne od zagrożeń zdrowotnych, takich jak szkodliwe substancje chemiczne, bakterie, wirusy i inne czynniki chorobotwórcze. Bezpieczeństwo żywieniowe obejmuje praktyki produkcji, przechowywania i przygotowywania żywności, które minimalizują ryzyko zatrucia pokarmowego i innych problemów zdrowotnych związanego z jedzeniem. Musi uwzględniać zrównoważone wykorzystanie ziemi, wody i innych zasobów naturalnych, aby zapewnić, że żywność będzie dostępna również w przyszłych pokoleniach.

RWS - Rolnictwo Wspierane Społecznie

model współpracy drobnych gospodarstw rolnych oraz konsumentów opartej na bezpośrednim kontakcie i wzajemnym wsparciu tych dwóch grup.

To partnerstwo zawarte między grupą osób i jednym lub kilkoma wytwórcami żywności, w którym strony dzielą między sobą ryzyko, obowiązki i korzyści związane z rolnictwem. Partnerstwo to zbudowane jest na bezpośrednich relacjach międzyludzkich, w oparciu o długoterminowe, wiążące porozumienie. Chodzi w nim o solidarne inwestowanie w działalność i rozwój lokalnych rodzinnych gospodarstw rolnych i zarazem umożliwienie odbiorcom dostępu do świeżej zdrowej żywności po przystępnej cenie. 

Postępujące zmiany w sposobie produkcji i dystrybucji żywności powodują zarówno zanikanie rodzinnych gospodarstw rolnych, jak i wzrastanie cen świeżej żywności dobrej jakości, coraz trudniej dostępnej dla konsumentów.

Więcej na ten temat można przeczytać w dedykowanej stronie:

wspierajrolnictwo.pl